Tarieven
Terug naar menu Route E-mail Fysiotherapie ít Wilbert					Tel. 074-2503137 		 		 van Ostadestraat 53  						Fax 074-2503157  7556 EX Hengelo							E-mail: praktijk@fysio-wilbert.nl Klik hier
Direct afspraak maken
Tarieven 2016 In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al deze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Onze praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Deze verzekeraars bieden u drie soorten polisvormen aan: 1. Budgetpolis 2. Naturapolis     3. Restitutiepolis Indien u polisvorm 1 of 2 heeft, worden uw behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Heeft u polisvorm 3 dan krijgt u een nota van de behandeling opgestuurd, welke u aan ons dient te voldoen en vervolgens zelf bij uw verzekeraar dient te declareren. Heeft u geen aanvullende verzekering en bent u alleen voor het basispakket (zorgverzorgd) verzekerd, dan berekenen wij voor uw behandeling de volgende tarieven:
Lees verder