Doelgroep Mensen met a-specifieke rug- nekklachten, zonder recidiverend karakter. (groep 1) Mensen met recidiverende en/of chronische rug- nekklachten aangepast programma. (groep 2) Doelstellingen algemeen • Het verkrijgen en onderhouden van fysieke vaardigheden om de klachten te vergemakkelijken/stabiliseren en/of te verminderen. • Bewustwording van houding- en bewegingsgevoel. • Het bevorderen en ontwikkelen van zelfcreativiteit in het vinden van aanpassingen van de omgeving aan de persoon. • Ergonomische bewustwording. • Het creëren van zelfvertrouwen bij de patiënt, waardoor hij/zij beter met ‘zijn/haar’ rug/nek kan omgaan. • Het aanleren van een stukje eigen verantwoordelijkheid in het omgaan met de rug/nek. • Klachtenbeheersing, gedrags- en attitudeveranderingen. Belangrijke nevendoelstellingen • Het ervaren van plezier in bewegen. • Het contact hebben en ervaringen delen met lotgenoten. • Het geven van voorlichting. Behandelprotocol Eerste sessie 1/2 uur individueel testen en beantwoorden van vragenlijsten (zie bijlage). (1 en 2) Elke volgende sessie zal bestaan uit 2 maal 1 uur wekelijks herhalende groepstherapie. (1 en 2) Periode van 3 maanden. (1) Tussenevaluatie na elke 6 weken. (1 en 2) Bewegen gericht op de specifieke doelstellingen die hierboven genoemd worden.(1 en 2) Voorlichting t.a.v. ontwikkelingen, anatomie en pathologie (1 maal per maand). Het aanbieden van het vervolgtraject in de particuliere oefengroep die meer dan de helft van de behaalde doelstellingen hebben gehaald. (1 en 2) Gewenste resultaten • Verhoging van de belasting en belastbaarheid. • Algehele conditie verbetering. • Beter klachteninzicht • Beter houdings- en bewegingsgevoel. • Klachtenbeheersing, gedrags- en attitudeveranderingen. • Een stukje eigen verantwoordelijkheid in het omgaan met de rug/nek. • Meer zelfvertrouwen bij de patiënt, waardoor hij/zij beter met ‘zijn/haar’ rug/nek kan omgaan. • Ergonomische bewustwording. • Meer zelfcreativiteit in het vinden van aanpassingen van de omgeving aan de persoon.
Rug- en Nekscholing
Terug naar menu Route E-mail