Doelgroep Patiënten waarbij door een neuroloog de Ziekte van Parkinson gediagnosticeerd is. Doelstellingen algemeen • Het verkrijgen en onderhouden van fysieke en cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor de zelfredzaamheid en   zelfstandigheid. • Het is expliciet een doelstelling om de aangeleerde vaardigheden en een oefenregime toe te (kunnen) passen in het   dagelijkse leven. Doelstelling specifiek • Gericht op het niveau van bewegingshandelingen in de context van ADL, werkzaamheden, sociale activiteiten etc.:   Onderhouden/verbeteren van lopen, gaan, zitten/liggen, opstaan/overeind komen, vallen en opstaan, draaien, dragen, tillen,   reiken, maken van transfers. • Gericht op het niveau van lichaamsbewegingen als voorwaarde om bewegingshandelingen uit te kunnen voeren:   Onderhouden/verbeteren van algehele conditie, mobiliteit, balans, ontspanning, spierkracht en coördinatie. Belangrijke nevendoelstellingen: • Het ervaren van plezier in bewegen. • Het contact hebben en ervaringen delen met lotgenoten. • Het geven van voorlichting. Behandelprotocol: Eerste sessie 1 uur individueel testen en beantwoorden van vragenlijsten Elke volgende sessie zal bestaan uit 1 uur wekelijks herhalende groepstherapie. 3 maal per jaar evaluatiemomenten d.m.v. testen en vragenlijsten (zie bijlage 4) Sporten gericht op de specifieke doelstellingen die hierboven genoemd worden. Voorlichting t.a.v. ontwikkelingen, diëetiek, ergotherapie en logopedie. Gewenste effecten: • (Her)ontdekken van eigen mogelijkheden t.a.v. obstakels, en moeilijke evenwichtsituaties, • Veiliger leren vallen waardoor de kans op fracturen verkleind wordt. • Verbetering looppatroon en of evenwicht, • Algehele belasting en belastbaarheid verhoging.
Parkinson Patiënten
Terug naar menu Route E-mail