Registratie van het oppervlakte-EMC (Elektro Myo Grafisch signaal) kan een waardevol diagnostisch meetinstrument zijn. Daarnaast biedt EMC-registratie de mogelijkheid om bewegingen (functies en activiteiten) voor de patiënt te visualiseren. Deze laatste methode is binnen de fysiotherapie gebruikelijk en wordt myofeedback genoemd. Een mogelijke diagnostische test is -Fexie- relaxatie. Dit fenomeen wordt beschreven op www.arthrokinematica-desite.nl, en geeft een acuraat beeld of er sprake is van klachten in uw lage rug. AUTEURS: H.P.LM.VOSSEN EN DR.J.SEGHERS Binnen de fysiotherapie is het tijdperk van “evi­dence based practice” aangebroken. Men is op zoek naar valide en betrouwbare meetinstrumenten. Bij het fysiotherapeutisch onderzoek kan het meten en weergeven van spierspanning een hulpmiddel zijn. Op dit moment lijkt oppervlakte-EMG het enige beschikbare meetinstrument voor de fysiotherapeut om de mate van (afwijkende) spierspanning te constateren en om het aanspanningspatroon vast te leggen. Hierdoor krijgt de fysiotherapeut aanvullende informatie over de spiergroepen die in een bepaalde houding actief zijn, aan een beweging deelnemen of op welk moment zij aanspannenl. Pioniers op het gebied van emg en spiervermoeidheid zijn Roberto Merletti en Carlos De Luca. Dat EMG-registratie binnen de fysiotherapie en ergonomie een zinvol middel kan zijn, blijkt uit de vele wetenschappelijke publicaties op dit terrein (Medline). Ook de toepassing van myofeedback bij reïntegratie van werknemers is beschreven. Inzichtelijk Actieve spieren geven een elektrisch signaal af dat door middel van oppervlakte emg gemeten en gevisualiseerd kan worden. Bij aanspanning van een spiervezel ontstaat een actiepotentiaal. Dit signaal wordt via een oppervlakte sensor gemeten, versterkt en weergegeven op het beeldscherm. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt voor de therapeut en de patient wat er met de spierspanning gebeurt. Deze myo-elektrische activiteit is maat voor de musculaire activiteit. Bij maximale inspanning is op het beeldscherm maximale myo-elektrische activiteit zichtbaar. Dit impliceert niet dat ook daadwerkelijk alle spiervezels actief zijn. Gemiddeld is bij maximale inspanning 85% van de spiervezels actief. Bij een wedstrijd of vluchtreactie (angst) ligt dit percentage hoger (boven de 90%). Het is derhalve van belang om bij metingen gestandaardiseerd te werk te gaan om de metingen met elkaar te kunnen vergelijken. Met behulp van myofeedback zijn onnodige spierspanningen te registreren en te corrigeren; daardoor kan de gemiddelde spierbelasting worden verminderd. Het oppervlakte-EMG is als hulpmiddel bruikbaar om inzicht te geven in het vermogen tot ontspannen van de musculatuur, de contractievolgorde, de coördinatie van de spieren en de mate van aanspannen van de musculatuur als globale maat van de geleverde kracht. Bij het interpreteren van het signaal moet rekening worden gehouden met elektromyografische activiteit van de omliggende musculatuur (cross-talk, overflow). Een andere vorm van ruis is zichtbaar bij het meten van musculatuur in de buurt van het hart. Het ECG-signaal is enkele tientallen microvolt groot en groter dan het signaal van rustig contraherende mus­culatuur. Ruis kan ook ontstaan door elektrische sto­ring van buitenaf zoals een knipperende TL-verlichting of een kortegolf-apparaat met output. De huidige apparatuur heeft door filtering van het signaal dit probleem deels ondervangen. Ook moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen de personen onderling, zoals een verschillende huidweerstand en beharing. De kwaliteit van EMG-meetapparatuur is afhankelijk de frequentie van de signaalregistratie. Deze kan variëren van 5 tot 2000Hz. Voor fysiotherapeutische doeleinden (visuele weergave) ligt de norm (hoogte van frequentie) minder hoog dan voor wetenschappelijke doeleinden. De norm bij wetenschappelijk onderzoek ligt bij tweeduizend signalen per seconde, vanwege de statistische bewerkingen en grafische weergave die nodig zijn in een research-setting. Door de gunstige ontwikkeling in prijs-prestatieverhouding van emg-versterkers en microprocessors komt geavanceerde apparatuur binnen het bereik van de fysiotherapeut.
Lees verder
Myofeedback
Terug naar menu Route E-mail