Wat is het ?  Welke ziektes en aandoeningen behandelen wij ?  Welke behandelingen geeft hij/zij ? Wanneer en hoe komt men bij deze behandelaar terecht ? Op deze vragen zullen wij wat verder ingaan zodat u een duidelijker beeld krijgt over ons als fysiotherapeut.                                                 Wat is het? Een fysiotherapeut is een deskundige op het gebied van het houding- en bewegingsapparaat. Hij of zij adviseert, begeleidt en behandelt patiënten met allerlei verschillende lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld lage rugpijn. Een fysiotherapeut heeft minimaal een vierjarige Hbo-opleiding afgerond. Daarna kan hij/zij eventueel zich specialiseren in een bepaald specialisme zoals bijvoorbeeld manuele therapie. Welke ziektes en aandoeningen behandelt de fysiotherapeut? Een fysiotherapeut houdt zich bezig met klachten van het bewegingsapparaat. Dat kan gaan om sportblessures, klachten door overbelasting, klachten vanwege een ongeval, ziekte of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van de klachten door vragen te stellen (anamnese) en een lichamelijk onderzoek te doen. Bij fysiotherapie is het onderzoek en de behandeling gericht op het voorkomen, opheffen,verminderen en/of compenseren van de klachten en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. De therapeut voert eerst een onderzoek uit om vast te stellen wat uw klachten veroorzaakt. Na het stellen van een fysiotherapeutische diagnose wordt een individueel behandelplan opgesteld. Welke behandelingen geef je als fysiotherapeut? Een fysiotherapeut houdt zich bezig met allerlei verschillende soorten behandelingen zoals pijnbestrijding, zwellingen of ademhalingsproblemen, de begeleiding bij herstel van een botbreuk/prothese of na een operatie. Het belangrijkste onderdeel van de behandeling is de bewegingstherapie waarbij mensen begeleid worden in het doen van specifieke oefeningen. Soms worden hierbij hulpmiddelen gebruikt zoals een hometrainer, een evenwichtstol, ballen of stokken. Deze therapie is bedoeld om door middel van oefeningen de spieren te versterken, de lichaamshouding te verbeteren, gewrichten te mobiliseren, de ademhaling te verbeteren, de circulatie te bevorderen, het uithoudingsvermogen te vergroten of lichaamsdelen te ontspannen. Een fysiotherapeut kan ook andere behandelingen toepassen zoals: massage, manipulatie, mobilisatie, warmte, UKG/TENS/Interferentie. Wanneer en hoe komt men bij deze behandelaar terecht? Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut,dit heet DTF(vrije toegangkelijkheid). Hiermee is een behandeling door een fysiotherapie vrij toegankelijk. Uiteraard is verwijzing via een machtiging van de huisarts altijd mogelijk. Een fysiotherapeut kan in een instelling werken, in een particuliere praktijk, een sportschool of een ziekenhuis. Bronnen: Beroepen in zorg en welzijn, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Voor informatie over uw verzekering en voor een vergelijking met andere zorgverzekeringen: www.fysiotherapie.nl  www.independer.nl Alle fysiotherapeuten van fysiotherapie praktijk ‘t Wilbert zijn geregistreerd bij het KNGF (www.kngf.nl) en zijn opgenomen in het kwaliteitsregister (www.fysiotherapie.nl).
Fysiotherapie
Terug naar menu Route E-mail