Echografie zal u enigszins bekend in de oren klinken in relatie tot het maken van afbeeldingen tijdens zwangerschappen of aanvullende onderzoeken van orgaansystemen tijdens een consult bij een specialist. MSU – echografie richt zich echter op regio’s rond oppervlakkig gelegen gewrichten en hun omliggende weefsels. Denk hierbij aan; • Schouders • Knieën • Polsen • Heupen • Enkel • Ellebogen • Etc. Het gebruik van deze vorm van echografie heeft zo’n 10 tot 15 jaar geleden zijn intrede gedaan binnen de fysiotherapie, maar heeft zich de afgelopen 5 jaar pas echt enorm ontwikkeld. Mede door sterk verbeterde apparatuur, als door een toegenomen aanbod van specifieke opleidingen. Voordelen gebruik echografie Door echografisch onderzoek te combineren met het fysiotherapeutisch onderzoek zijn wij in staat een goed onderbouwde diagnose te stellen. Hierdoor kunnen wij u de best passende behandeling bieden, voor een zo spoedig mogelijk herstel. Gedurende de behandelserie is het ook mogelijk om het herstel nauwgezet te volgen door tijdens deze periode regelmatig een echografisch onderzoek te doen. Onze praktijk beschikt over een tweetal systemen die het mogelijk maken echografisch onderzoek  te doen. Bovendien zijn deze systemen mobiel en kunnen wij op deze manier ook een echografisch onderzoek bij u thuis uitvoeren indien dit nodig mocht blijken. Elk onderzoek wordt volgens een vast protocol uitgevoerd. De beelden kunnen in de vorm van foto’s en filmpjes worden vastgelegd. Deze kunnen worden teruggehaald  bij een volgend onderzoek om het herstel in beeld te brengen en, indien nodig, de behandeling aan te passen op de actuele situatie. (Ook bestaat de mogelijkheid, als u dit wenst, het beeldmateriaal op een usb-stick aan u mee te geven zodat u thuis op uw computer de gemaakte echo’s nog eens rustig kunt terugkijken.) In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte worden deze onderzoeken door de heren A.Nijmanting en/of R.Wolbert uitgevoerd.  
Echografie
Terug naar menu Route E-mail Lees verder