DAM therapie De afkorting D.A.M. staat voor: Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie. Deze therapie is gericht op het opheffen van functiestoornissen in gewrichten. Deze therapie bestaat sinds 1987 Arthrokinematica grondslagen De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren.   De cursusinhoud wijkt daardoor af van wat als “algemeen gangbaar” wordt beschouwd. Wetenschappelijk onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het bindweefsel van door immobilisatie beperkt beweeglijk geworden gewrichten, paradoxaal genoeg, juist slapper is geworden dan voorheen. Het “rekken” van kapsel en banden is daarmee een verouderde behandelwijze. Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van een bewegingstraject, op basis van een veranderde positie van de momentane draaiingsassen van het gewricht. Deze functiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat; in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld: PHS, arthrosis deformans, tendinitis, myalgie, HNP, bursitis, etc. Door middel van de D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren. Op deze wijze wordt de functieproblematiek, die ten grondslag ligt aan de klachten van de patiënt, opgeheven. Een dergelijke behandeling is niet symptomatisch maar causaal. Opzet Bij het tot stand komen van de D.A.M. mobilisatietechnieken is de theorievorming steeds vooraf gegaan aan de ontwikkeling van de handgrepen. Theorie en praktijk vormen zo een logische en consistente eenheid.Er wordt veel aandacht besteed aan gedetailleerde analyses van het bewegingsgedrag van ieder gewricht (inclusief de betrokken spieren) en de betekenis hiervan voor de kliniek/praktijk. Mobilisatie Kenmerken van D.A.M.-mobilisaties zijn: De mobilisaties vinden plaats over het gehele, nog resterende, bewegingstraject (dus niet in de eindstand). Er is sprake van bijsturen, niet van rekken. De uitvoering geschiedt met zeer weinig kracht en is daardoor pijnloos voor de patiënt. De mobilisaties zijn gebaseerd op recente inzichten in de mechanica en fysiologie van gewrichten. De mobilisaties zijn driedimensionaal.
D.A.M Therapie / Arthrokinematica
Terug naar menu Route E-mail Lees verder