Inleiding Heeft het gebruik van een wandelstok invloed op de staplengte? Zijn de buikspieren betrokken bij het handhaven van de rechtop staande houding? Welke invloed heeft een extensiebeperking van de heup op het gangbeeld? Deze en soortgelijke andere vragen staan centraal in de nieuwe post hbo cursus bewegingsregistratie en bewegingsanalyse die met ingang van oktober 2001 werd gestart aan de Haagse Hogeschool voor bewegingsyechnologie. De cursist maakt in deze cursus kennis met moderne bewegingsregistratie systemen als electrogoniometers, videoanalyse, versnellingssensoren, ambulante monitoring en electromyografie. Het zwaartepunt van de cursus ligt in de toepasbaarheid van de genoemde methoden in een klinische setting Tot voor kort was het gebruik van dergelijke registratiemethoden voorbehouden aan bewegingslaboratoria van wetenschappelijke instituten. De huidige stand van de techniek heeft deze registratiemethoden echter ook binnen het bereik van de practiserende (para)medicus gebracht. Een bewegingsregistratie kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de diagnostiek, maar kan eveneens worden ingezet om het effect van een therapie vast te leggen. Ook indien men niet direct mocht overwegen om gebruik te gaan maken van dergelijke apparatuur, biedt het kennismaken met de mogelijkheden en de begrenzingen van deze technieken toch voordelen. In publicaties in de vaktijdschriften wordt steeds vaker verslag gedaan van wetenschappelijk onderzoek waarbij bovenstaande of aanverwante technieken gebruikt worden. Het lezen en interpreteren van dergelijke artikelen wordt vergemakkelijkt indien men bekend is met de gebruikte technieken. Een analyse van een bewegingsprobleem strekt verder dan het registreren van wat zich afspeelt. Bij een analyse gaat het om het verklaren van datgene wat bij de registratie was vastgesteld of om het kunnen voorspellen van hetgeen uit een registratie zou moeten blijken. Aan dit belangerijke aspect van het probleem oplossende vermogen van een fysiotherapeut wordt uitgebreid aandacht besteed. De opdrachten en voorbeelden in de cursus zijn ontworpen rondom reële bewegingsvraagstukken. Op deze wijze wordt niet alleen kennis opgedaan van de bediening van de apparatuur maar wordt tevens het analytisch vermogen getraind. Daarnaast worden eenvoudige bewegingssimulaties met behulp van de computer uitgevoerd. Vorm en inhoud Met uitzondering van een beperkt aantal noodzakelijke theoretische introducties in de diverse onderwerpen, vindt de gehele cursus plaats in kleinere workshops. Theorie en praktijk worden op deze wijze direct aan elkaar gekoppeld. De vraagstukken die tijdens de workshops centraal staan zijn zodanig van aard dat het verwerven van vaardigheid in het gebruik van de registratiemethoden en analyse van de bewegingsvormen hand in hand gaan. Tijdens de cursus maakt men kennis met de volgende bewegingsregistratie-methoden. • Digitale goniometers voor statische metingen. Deze instrumentatie biedt een alternatief voor de klassieke hoekmeters. De digitale hoekmeters zijn op een graad nauwkeurig. Met deze hoekmeters wordt de ruimtelijke hoekstand van lichaamsdelen gemeten. Het bepalen van de onderlinge stand van twee elementen is vervolgens eenvoudig mogelijk. • Electrogoniometers voor dynamische hoekmetingen Met behulp van electrogoniometers kunnen hoekstandsveranderingen worden gemeten tijdens een beweging. De resultaten van de meting worden zichtbaar op een computerscherm.
Bewegingsanalyse
Terug naar menu Route E-mail Lees verder